رویه ارسال کالا از فروشگاه اینترنتی صفحه رنگی ، پس از مشاوره کامل و اعلام مدل دلخواه مبلغی به عنوان بیعانه ، که همان هزینه حمل محصول است از شما دریافت می شود.

پس از انجام این کار فروشگاه صفحه رنگی ، آدرس و مشخصات پستی کامل را از مشتری دریافت می کند. کالا توسط مسئول انبار صفحه رنگی بارنامه و پس از شماره کردن به 2 صورت ارسال می شود:

1- در مورد استانهای : تهران ، سمنان ، خراسان رضوی ، گلستان ، مازندران ، گیلان ، آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل ، زنجان ، قزوین ، البرز ، اصفهان ، ایلام و کرمانشاه ؛ کالا مستقیم درب منزل مشتری تحویل داده می شود .

فروشگاه صفحه رنگی شماره باربر را به مشتری داده تا در مورد زمان و نحوه تحویل با هم هماهنگ باشند . باربر کالا را درب و یا داخل منزل به مشتری تحویل داده و پول کالا را دریافت می کند .

2- در مورد بقیه استانها چون هزینه حمل مستقیم اندکی گرانتر تمام می شود ، معمولا کرایه توافقی و یا برای اینکه ارزانتر تمام شود از طریق باربری حمل می شود